HUTIRA – BRNO
info@hutiravision.com
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Společnost HUTIRA – VISION se zabývá komplexním řešením vodního hospodářství. Naším cílem je neustále vymýšlet, inovovat, testovat a vylepšovat nová technologická řešení, abychom naplnili náš základní cíl – efektivní a šetrné hospodaření s vodou a energií vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

  Hlavním odvětvím společnosti HUTIRA – VISION je výzkum, vývoj, výroba a dodávka technologií na úpravu vody. Toto řešení umožňuje nejen lépe využívat povrchovou vodu, ale také zajistit dodávky vody do oblastí s nedostatkem pitné vody, případně do míst s její nízkou kvalitou.

  Náš komplexní systém pro úpravu vody s označením Crystal Clear Water (CCW) zvládne na kvalitní pitnou vodu upravit povrchové vody (z řeky, potoka, rybníku či jezera), studniční vody, vody z hlubinných vrtů nebo dešťové vody. Zároveň těží z maximální automatizace a je vybaven dálkovou správou. Realizujeme zakázky v oblasti dodávek technologických celků úpravy pitné, průmyslové, technologické i bazénové vody.

  Systémy pro úpravu vody instalujeme i v rámci kontejnerových řešení. Týká se to zejména jednodušších realizací či případů, kdy klade investor důraz na nižší náklady. Nadstavbou tohoto řešení jsou pak i mobilní úpravny vody, které jsou v případě humanitární krize či přírodní katastrofy připravené k okamžitému nasazení.

  Zásadní oblastí je pro společnost HUTIRA – VISION také recyklace problematických odpadních vod, typicky z průmyslových podniků. Ať už se jedná o potravinářské či vinařské provozy, díky inovativním technologiím je možné odpadní vody po vyčištění opětovně použít. Klíčovým aspektem je v tomto směru i snaha o snižování energetické náročnosti procesů recyklace a celých průmyslových provozů. Samotné čištění odpadních vod tak z hlediska nákladů nepředstavuje zásadní položku.

  Podobně jako další společnosti v rámci skupiny HUTIRA, i v HUTIRA – VISION se řídíme heslem „S úctou k přírodě“. I proto u našich řešení garantujeme nejen prokazatelnou úsporou nákladů na odběr pitné vody, ale také klademe důraz na nízkou spotřebu veškeré energie.

  Díky našim aktivitám se snažíme být lídrem ve svém oboru, přinášet nová a inovativní řešení a zároveň zvyšovat renomé značky HUTIRA v segmentu vodárenství.

  Vedení

  Petr Hajný

  Ředitel společnosti HUTIRA – VISION s.r.o.

  petr.hajny@hutiravision.com

  +420601342222

   „V životě se ti nesplní všechny sny a postupně zjišťuješ, že ke štěstí stačí mnohem méně, než sis vysnil. Ale nepřestávej snít, protože to je motor, který tě v životě pohání.“

  HUTIRA VISION

  Katalog HUTIRA VISION

  Volné pozice