HUTIRA – BRNO
info@hutiravision.com
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Klient

  obec Nedašov

  Datum realizace

  Obor

  Voda

  Výzva

  • Nedostatečná kapacita současného zdroje pitné vody – zásobování obyvatel pitnou vodou pomocí cisteren SHR

  Řešení

  • Stacionární úpravna vody umístněná v technickém suterénu základní školy
  • K navýšení kapacity pitné vody využity starší vrtané studny, které jsme revitalizovali
  • Úpravna je řešena jako modulární systém – možnost navýšení kapacity během provozu
  • Pro akumulaci vody byly u areálu školy zabudovány dvě akumulační nádrže o objemu 50m3
  • Zajištění záručního a pozáručního servisu + non-stop havarijní služby
  • Vypracování analýzy rizik a provozního řádu

  Přínosy

  • Dostatek pitné vody pro obyvatele obce
  • Možnost navýšení kapacity úpravny přidáním dalšího modulu
  • Projekt byl spolufinancován SFŽP

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/297981/virtual/www/domains/hutiravision.com/wp-content/themes/hutira/_obsah_sekce.php on line 77

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/297981/virtual/www/domains/hutiravision.com/wp-content/themes/hutira/_obsah_sekce.php on line 77