HUTIRA – BRNO
info@hutiravision.com
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Klient

  obec Vrchy

  Datum realizace

  2019

  Obor

  Voda

  Výzva

  • Nedostatek vody, zhoršená kvalita pitné vody s nadlimitní koncentrací železa a manganu

  Řešení

  • Jako generální dodavatel jsme vybudovali hloubkový vrt včetně jeho vystrojení
  • Provedli úpravu vodojemu a stavbu zděného objektu nad vodojemem
  • Dodali jsme úpravnu pitné vody v zatepleném kontejneru v plně automatickém režimu s dálkovou správou
  • Vybudovali nové rozvody a napojení do stávající sítě
  • Provedli jsme vyčištění vodojemu
  • Vypracovali jsme provozní řád a analýzu rizik.

  Přínosy

  • Kvalitní zdroj a zvýšení zásob pitné vody
  • Snížení provozních nákladů
  • Projekt byl spolufinancován SFŽP

  Výhody

   • vlastní zdroj vody
   • průběžná kontrola nad kvalitou upravované vody
   • ekologický provoz
   • možnost využití dotací z Národního programu Životní prostředí (do 12/2020)
   • odbourání problému s nedostatkem vody
   • vynikající kvalita vody po provedení revitalizace vrtu a realizaci úpravny vody

  Snadné řešení i pro malé obce

  Podobné řešení je velmi vhodné pro každou obec, která řeší problémy s nekvalitní vodou nebo bojuje s jejím nedostatkem. Úpravny vody v kontejnerovém provedení jsou velmi praktické, nenáročné na provoz. Jedná se o ryze českou technologii, se kterou má společnost HUTIRA – BRNO a HUTIRA – VISION bohaté zkušenosti.